Brief aan de ouders i.v.m. start schooljaar op 1 september

Beste ouders en leerlingen, Het nieuwe schooljaar staat voor de deur!

Omdat de veiligheid van onze leerlingen en ons personeel het belangrijkste is, geven we jullie nog even de belangrijkste richtlijnen mee voor een goede start van het nieuwe schooljaar:

 • Alle leerjaren starten op 1 september 2020, volgens de gewone uurroosters. Er is, zoals steeds, voor-en naschoolse opvang en refterdienst.
 • Elk kind brengt een eigen drinkbus mee. Wegens Corona gebruiken we de komende maanden geen drinkbekers meer.
 • Vanaf dit schooljaar zal ook het derde leerjaar les krijgen in de KASA. Daar zal in de loop van de maand oktober een speelplaats worden aangelegd, zodat alle Kadeekes voldoende ruimte hebben om zich te ontspannen en buiten te spelen. Alle kinderen worden ’s morgens wel afgezet aan Herkoliers 68, van waaruit ze samen naar de KASA vertrekken voor hun lessen. En ’s avonds worden ze eveneens afgehaald in het hoofdgebouw in Herkoliers 68.
 • Gelieve een mondmasker te dragen aan de schoolpoort en drukte te vermijden door niet onnodig lang te blijven rondhangen. Zet je kinderen af aan de ingang en hou 1.5 meter van andere ouders.
 • De Herkoliersstraat wordt heraangelegd. Je kan de school nog steeds vlot te voet bereiken via de stoep, maar niet met de wagen. Er is wel een “Kiss&Drive” zone ter hoogte van nr. 34 in de Van Bergenstraat.
 • Zieke kinderen moeten thuisblijven. En neem contact op met je huisarts die je verder zal adviseren. Ook als je terugkomt van een rode zone, dient je kind 2 weken thuis te blijven.

Het schoolteam staat steeds voor jullie klaar om jullie vragen te beantwoorden. We bedanken jullie alvast voor jullie medewerking!

Download hier de brief met instructies vanuit het gemeentebestuur

 

Chers parents et élèves, la nouvelle année scolaire approche !

Parce que la sécurité de nos élèves et de notre personnel est la chose la plus importante, nous vous donnons les directives les plus importantes pour une bonne rentrée scolaire :

 • Toutes les années scolaires commencent le 1er septembre 2020, selon les horaires habituels. Il y a, comme toujours, une garderie et un service de réfectoire.
 • Chaque enfant apportera sa propre bouteille d’eau ou gourde. Grâce à Corona, nous n’utiliserons plus de gobelets dans les mois à venir.
 • À partir de cette année scolaire, la troisième année sera également délocalisée à KASA. Au cours du mois d’octobre, une aire de jeux y sera construite, afin que tous les Kadeekes aient suffisamment d’espace pour se détendre et jouer dehors. Tous les enfants seront déposés au 68 Herkoliers le matin, d’où ils partiront ensemble vers KASA pour leurs cours. Et le soir, ils sont également récupérés au bâtiment principal, rue Herkoliers 68.
 • Veuillez porter un masque buccal à la porte de l’école et évitez les regroupements en ne traînant pas inutilement. Déposez vos enfants à l’entrée et tenez-vous à 1,5 mètre des autres parents.
 • La rue Herkoliers est en travaux. Vous pouvez encore facilement rejoindre l’école à pied par le trottoir, mais pas en voiture.Il y à une zone “Kiss&Drive” à la hauteur du n° 34 de la rue van Bergen. 
 • Les enfants malades doivent rester à la maison. Et contactez votre médecin de famille qui vous conseillera. Si vous revenez d’une zone rouge, votre enfant doit rester à la maison pendant deux semaines.

L’équipe de l’école est toujours prête à répondre à vos questions. Nous vous remercions d’avance pour votre coopération !

Télécharger ici la lettre de la commune.