Fijne vakantie

Grappige Reizen Cartoon - Gratis vectorafbeelding op Pixabay

Beste ouders ,

 

Even een lief woordje om jullie te bedanken voor het vlot verloop van het schoolleven tijdens deze Coronacrisis , voor jullie aanwezigheid en inzet tijdens de vergaderingen met de gemeente , voor het vertrouwen dat jullie tonen naar het schoolteam toe…dikke merci !

We weten niet hoe we zullen starten in september maar we weten wel dat het in de Herkoliersstraat 68 zal zijn. Eind augustus zullen we communiceren over de regelingen die de overheid  voor het onderwijs zal genomen hebben.

Maandag 29 juni 2020 :

  • worden de rapporten meegegeven . Er is geen oudercontact voor kleuters en voor het lager ook niet , tenzij op uitnodiging van de leerkrachten.

  • is het proclamatie voor het 6de om 10u in de zaal Cadol.( leerling met 1 ouder ).

  • is het proclamatie voor de 3KK van 13u tot 14u op school. (kleuter met 1 ouder )

De extra-muros van de lagere school voor 2020-2021 zijn:

  • De leerlingen die volgend schooljaar in het 2de en het 3de leerjaar zitten ,gaan naar Herentals op sportklassen in december 2020. Hiervoor hebben jullie reeds betaald . De leerkrachten hebben alle betalingen genoteerd.

  • De leerlingen die volgend schooljaar in het 6de leerjaar zitten zullen op het einde van het schooljaar naar Nieuwpoort gaan . Hiervoor hebben jullie reeds betaald . Juf. Caroline heeft de betalingen genoteerd.

Verder wensen we jullie een aangename en zonnige vakantie toe.

Tot dinsdag 1 september 2020 ! Noteer alvast de infomomenten :

  • Kleuter op donderdag 3 september 2020

  • Lager op dinsdag 8 september 2020

 

Het Kadeekesteam.

 

Chers parents ,

 

Juste un petit mot pour vous remercier du bon déroulement de la vie scolaire pendant cette crise de Corona, pour votre présence et votre engagement lors des rencontres avec la commune, pour la confiance que vous témoignez à l’équipe d’enseignants… un grand merci!

Nous ne savons pas comment recommencer en septembre, mais nous savons que ce sera au  68 rue Herkoliers . Fin août, nous communiquerons les dispositions que le gouvernement aura pris en matière d’enseignement.

Lundi 29 juin 2020:

– remise des bulletins. Il n’y a pas de réunion de parents pour les maternelles ni pour les primaires, sauf sur invitation des enseignants.

– c’est la proclamation des 6èmes à 10h dans la salle Cadol (élève avec 1 parent).

– c’est la proclamation pour  3KK de 13h à 14h à l’école. (enfant avec 1 parent)

Les sorties extra scolaires de l’école primaire pour 2020-2021 sont:

– les élèves qui seront en 2e et 3e primaire l’ année prochaine iront en décembre 2020 à Herentals en classes de sport  Vous avez déjà payé pour cela. Les enseignants ont enregistré tous les paiements.

– les élèves qui seront en 6ème primaire l’ année prochaine iront à Nieuport en classes de mer à la fin de l’année scolaire. Vous avez déjà payé pour cela. Juf. Caroline a pris note des paiements.

 

Nous vous souhaitons également des vacances agréables et ensoleillées.  

Jusqu’à mardi 1 septembre 2020!Prenez note des moments d’information:

– maternelle le jeudi 3 septembre 2020

– primaire le mardi 8 septembre 2020

 

Le team Kadeekes.