jun 26

Inschrijvingen sportlessen en Sport&Spot-rally Comenius

Beste ouders, 

Ook volgend seizoen biedt de VGC-sportdienst terug een uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten aan in sporthal Comenius in Koekelberg.

Multimove, sportacademie, badminton, Maxi Fit en Start to Breakdance. Er is een aanbod voor kinderen (vanaf 3 jaar) en volwassenen.

Op maandag 22 juni om 17u starten de inschrijvingen voor deze sportlessen. Alle info over het aanbod en de inschrijvingen lees je op  www.sportinbrussel.be/nieuws/sportlessen-2020-2021.

Wil je de start van de inschrijvingen en de sportlessen mee promoten?

Als bijlage vind je een affiche specifiek voor de start inschrijvingen in Koekelberg.

Of deel ons FB-bericht.

In de loop van de zomer bezorgen we alle organisaties ook een aantal brochures met het volledige aanbod.

Wil je er nu al? Dan kan je deze bestellen via het winkelkarretje op vgc.be.

 

Ook willen we jullie warm maken voor onze Sport&Spot-rally in Koekelberg.

Om kinderen een leuke namiddag te bezorgen maakte de sportdienst een Sport&Spot-rally rond de sporthal Comenius.

Hopelijk kunnen we zo een beetje plezier bieden in deze periode die voor veel Brusselse kinderen niet makkelijk is.

De sport&Spot-rally is een wandel- en zoektocht met plezante, sportieve opdrachten en geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Iedereen kan de rally’s gratis downloaden.

Verspreiden jullie deze Sport&Spot-rally mee?

Link: www.sportinbrussel.be/nieuws/spot-sport-rallys-brussel-koekelberg-en-schaarbeek

Facebook: www.facebook.com/sportinbrussel/posts/3892237587513720?__tn__=-R

Leggen jullie eventueel ook enkele geprinte exemplaren ter beschikking van jullie bezoekers? Of geef er eentje mee aan jullie ketten?

 

Sportieve groeten .

 

 

 

 

 

jun 26

Fijne vakantie

Grappige Reizen Cartoon - Gratis vectorafbeelding op Pixabay

Beste ouders ,

 

Even een lief woordje om jullie te bedanken voor het vlot verloop van het schoolleven tijdens deze Coronacrisis , voor jullie aanwezigheid en inzet tijdens de vergaderingen met de gemeente , voor het vertrouwen dat jullie tonen naar het schoolteam toe…dikke merci !

We weten niet hoe we zullen starten in september maar we weten wel dat het in de Herkoliersstraat 68 zal zijn. Eind augustus zullen we communiceren over de regelingen die de overheid  voor het onderwijs zal genomen hebben.

Maandag 29 juni 2020 :

  • worden de rapporten meegegeven . Er is geen oudercontact voor kleuters en voor het lager ook niet , tenzij op uitnodiging van de leerkrachten.

  • is het proclamatie voor het 6de om 10u in de zaal Cadol.( leerling met 1 ouder ).

  • is het proclamatie voor de 3KK van 13u tot 14u op school. (kleuter met 1 ouder )

De extra-muros van de lagere school voor 2020-2021 zijn:

  • De leerlingen die volgend schooljaar in het 2de en het 3de leerjaar zitten ,gaan naar Herentals op sportklassen in december 2020. Hiervoor hebben jullie reeds betaald . De leerkrachten hebben alle betalingen genoteerd.

  • De leerlingen die volgend schooljaar in het 6de leerjaar zitten zullen op het einde van het schooljaar naar Nieuwpoort gaan . Hiervoor hebben jullie reeds betaald . Juf. Caroline heeft de betalingen genoteerd.

Verder wensen we jullie een aangename en zonnige vakantie toe.

Tot dinsdag 1 september 2020 ! Noteer alvast de infomomenten :

  • Kleuter op donderdag 3 september 2020

  • Lager op dinsdag 8 september 2020

 

Het Kadeekesteam.

 

Chers parents ,

 

Juste un petit mot pour vous remercier du bon déroulement de la vie scolaire pendant cette crise de Corona, pour votre présence et votre engagement lors des rencontres avec la commune, pour la confiance que vous témoignez à l’équipe d’enseignants… un grand merci!

Nous ne savons pas comment recommencer en septembre, mais nous savons que ce sera au  68 rue Herkoliers . Fin août, nous communiquerons les dispositions que le gouvernement aura pris en matière d’enseignement.

Lundi 29 juin 2020:

– remise des bulletins. Il n’y a pas de réunion de parents pour les maternelles ni pour les primaires, sauf sur invitation des enseignants.

– c’est la proclamation des 6èmes à 10h dans la salle Cadol (élève avec 1 parent).

– c’est la proclamation pour  3KK de 13h à 14h à l’école. (enfant avec 1 parent)

Les sorties extra scolaires de l’école primaire pour 2020-2021 sont:

– les élèves qui seront en 2e et 3e primaire l’ année prochaine iront en décembre 2020 à Herentals en classes de sport  Vous avez déjà payé pour cela. Les enseignants ont enregistré tous les paiements.

– les élèves qui seront en 6ème primaire l’ année prochaine iront à Nieuport en classes de mer à la fin de l’année scolaire. Vous avez déjà payé pour cela. Juf. Caroline a pris note des paiements.

 

Nous vous souhaitons également des vacances agréables et ensoleillées.  

Jusqu’à mardi 1 septembre 2020!Prenez note des moments d’information:

– maternelle le jeudi 3 septembre 2020

– primaire le mardi 8 septembre 2020

 

Le team Kadeekes.

jun 03

Informatie over de heropstart van de school op 8 juni

Beste ouders,

Hieronder vinden jullie de brief van het gemeentebestuur over het heropstarten van de school:

Nederlandstalige versie

Version en Français

Groetjes,

Het Kadeekesteam

mei 29

De bibliotheek is terug open!

Ondertussen is de bibliotheek van Koekelberg open voor het publiek met een aangepast uurrooster.

Maandag: 14-18u
Woensdag: 12-16u
Vrijdag: 9-12u en 15-17u

 Buiten de openingsuren blijven we werken met de afhaalpakketten. 

Alle info op de website www.koekelberg.bibliotheek.be

mei 28

Maatregelen Covid19 pandemie

Beste ouders,

Op woensdagavond 27 mei 2020 werden er een aantal versoepelingsmaatregelen aangekondigd voor de uitbreiding van de heropstart van de scholen. In de loop van de volgende dagen bekijken we samen met de directie en de preventieverantwoordelijke wat mogelijk is voor onze school vanaf 8 juni 2020 en houden u zo vlug mogelijk hiervan op de hoogte. Voor volgende week (2 tot 5 juni 2020) blijven dezelfde uurroosters gelden als deze week.
We danken u voor uw geduld en begrip.

Het Kadeekesteam


Chers parents,

Le mercredi soir, 27 mai 2020, un certain nombre de mesures d’assouplissement ont été annoncées quant à la remise en service des écoles. Au cours des prochains jours, nous examinerons, avec la participation de la direction et du conseillé en la prévention, ce qui est possible d’organiser au niveau de notre école pour la rentrée du 8 juin prochain. et nous vous tiendrons informés dès que possible. Quant à la semaine prochaine (du 2 au 5 juin 2020), les horaires restent inchangés par rapport à cette semaine.
Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Le Team Kadeekes

mei 05

Hervatting van de lessen

Beste ouders, 

We starten de school op maandag 18 mei met het 6de leerjaar.
Les op maandag, dinsdag en donderdag van  8u15 tot 12u.
Vanaf maandag 25 mei starten het 1ste en het 2de leerjaar ook.
Les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van  8u30 tot 11u30  of van 12u30 tot 15u30 

Geen les op woensdag ! 

De leerkrachten zullen u de verdere praktische regelingen en de groepsindelingen melden.
Zorg goed voor jezelf en tot dan 🙂

Het Kadeekesteam

 

Chers parents, 

L’école reprend le lundi 18 mai avec la 6ème primaire.
Cours le lundi, mardi et jeudi de 8h15 à 12h.
A partir du lundi 25 mai la 1ère et 2ème primaire recommence.
Cours le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 ou de 12h30 à 15h30.

Pas de cours le mercredi !

Les institutrices vous communiqueront les mesures pratiques à suivre et la composition des groupes d’élèves.
Prenez bien soin de vous et à bientôt 🙂 

Le team Kadeekes 

apr 19

Brief van het Kadeekesteam

                                                                                                              Koekelberg 19 april 2020 

 

 

Beste ouders,

We hopen dat jullie het goed stellen in deze moeilijke tijden.

De coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 3 mei. De school zal op maandag 4 mei hervatten onder specifieke voorwaarden die jullie later zullen gecommuniceerd worden.

Dit betekent dat er zoals tot nu toe digitaal gewerkt wordt en donderdag 23 april kan er 1 ouder per gezin ( geen leerlingen ! )  tussen 11u en 13u werkbundels afhalen in de school ( 1ste en 3de leerjaar ) en /of in de Kasa( 2de en 4de leerjaar ). Breng trolly of grote zak mee aub.

Het 5de en het 6de leerjaar blijft digitaal werken.

Het is van groot belang dat jullie kinderen blijven oefenen en de ingevulde werkbundels meebrengen op maandag 4 mei.

Gelieve ook onze website te raadplegen www.gbsdekadeekes.be

Warme groeten van het Kadeekesteam  

 

 

Chers parents,

Nous espérons que vous allez bien dans ces moments difficiles.

Les dispositions concernant le virus corona sont prolongées jusqu’au 3 mai. L’école ouvrira le lundi 4 mai sous certaines conditions que nous vous communiquerons plus tard.

Cela signifie que nous continuons à travailler en ligne et jeudi 23 avril entre 11h et 13h aussi bien à l’école ( 1ère et 3ème année ) qu’au Kasa ( 2ème et 4ème année ) 1 parent par famille ( pas les élèves ! ) peut venir chercher des devoirs à faire à la maison. Apportez un cadidie ou un grand sac svp.

Les 5ème et 6ème restent travailler en ligne.

Il est très important que vos enfants travaillent à la maison et qu’ils apportent les devoirs qui sont fait le lundi 4 mai.

N’oubliez pas de consulter notre site www.gbsdekadeekes.be

De tout cœur avec vous, 

 

Het Kadeekesteam.

apr 02

Online boeken bestellen en afhalen in bibliotheek

Beste ouders,

De gemeentelijke bibliotheek Boekelberg heeft een systeem uitgewerkt voor de Koekelbergse bibliotheekleden om online hun boek te bestellen en dit op afspraak te komen ophalen.
Dit is misschien wel een goeie kans is voor hen om aan wat nieuw leesvoer te geraken om de komende weken door te komen.

Alle info hierover is te vinden op de website van de bibliotheek:  https://koekelberg.bibliotheek.be/
En dit is de rechtstreekse link naar het aanvraagformulier: https://koekelberg.bibliotheek.be/agenda/aanvraag-bibliotheekmaterialen-tijdens-sluitingsperiode (let wel: deze dienst is enkel voor mensen die reeds een lidkaart hebben!)
Geïnteresseerden kunnen zich via de website ook steeds inschrijven voor de nieuwsbrief van de bibliotheek (https://koekelberg.bibliotheek.be/ helemaal onderaan).  Op die manier zijn ze meteen op de hoogte als er nieuwe diensten worden aangeboden of de deuren weer opengaan zoals voorheen.

En bekijk ook zeker eens het digitaal aanbod van de bibliotheek, ook een goudmijn!  Zowel voor de kinderen als voor volwassenen: https://koekelberg.bibliotheek.be/digitale-diensten-van-de-bib

mrt 27

Telenet opent publieke internetconnecties voor leerlingen zonder internettoegang

Telenet voorziet dezer dagen gratis internet aan gezinnen zonder internetverbinding zodat kinderen toch toegang kunnen krijgen tot internet en online opdrachten kunnen maken voor school.

Lees er hier meer over:
https://press.telenet.be/telenet-opent-publieke-internetconnecties-voor-leerlingen-zonder-internettoegang?fbclid=IwAR2skgiIk4eddIYJX0nHVIkVL45wZByH0j0raRDf1xUp6MI_ca-nzdVTDQs

Indien u van deze gratis dienst van Telenet gebruik wil maken, gelieve contact op te nemen met de ICT-coördinator van de school via het e-mailadres lieven.roesems@telenet.be

mrt 26

Meertalige informatie over het coronvirus

Beste ouders,

Op deze webpagina is informatie te vinden in meerdere talen over het coronavirus:
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten