jun 23

Uitstap Provinciedomein Huizingen

jun 08

project Slim-Fit Kadeekes

DANK AAN ALLE OUDERS VOOR DE LEUKE SAMENWERKING 🙂

DE KINDEREN KREGEN EEN LEKKERE BELONING

DE KADEEKES HEBBEN EEN  FRUITBUFFET EN SOEP GEMAAKT 
D

mei 17

talentenboost

talentenboost

mrt 24

De nieuwe coronamaatregelen in onderwijs vanaf 29 maart 2021

Lessen geschorst vanaf maandag 29 maart

Het Overlegcomité heeft vandaag beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie geschorst worden in het lager en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners reageren als volgt:

“De Vlaamse onderwijspartners nemen akte van de beslissingen van het OverlegcomitĂ©. Ondanks de zware inspanningen die het onderwijs reeds ondernam, worden de scholen alsnog gesloten. De scholen betalen een zware prijs die bovendien ongelijk is en het onderwijsveld onderling verdeelt.

Het kleuteronderwijs dreigt nu de dupe te worden. Het volledige onderwijsveld wil solidair zijn met het kleuteronderwijs, vraagt erkenning en wil de druk op de kleuterscholen weg. Daarom doet het onderwijsveld een appel aan alle ouders om begrip te tonen voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs en om die ene week die volgt indien mogelijk in te staan voor de opvang.

Er is ook veel onduidelijkheid ontstaan over de invulling van de laatste week voor de paasvakantie: er was enerzijds voor alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs) sprake van een opschorting van het contactonderwijs, en anderzijds was er in een persbericht sprake over opschorting van de lessen. Door deze laatste communicatie zijn heel veel mensen er ogenblikkelijk van uitgegaan dat er volgende week geen lessen meer zijn – en dus ook geen afstandsonderwijs. Om scholieren en anderen niet opnieuw te ontgoochelen, noteren we de oorspronkelijke formulering in de schriftelijke communicatie van het Overlegcomité, wat betekent dat alle lessen opgeschort worden vanaf maandag. Opdrachten van het personeel kunnen digitaal blijven doorgaan, maar er zijn geen lessen. Daar waar examens zijn gepland, mogen examens blijven doorgaan.

Wij rekenen op de volledige heropening van het onderwijs op 19 april, met voltijds contactonderwijs voor alle leerlingen en daarom vraagt het onderwijsveld nadrukkelijk dat er inspanningen gebeuren in de gehele samenleving en dat iedereen de regels naleeft.”

Concreet betekent dit dat:

  • kleuters naar de klas kunnen komen; de lessen zijn voor hen niet geschorst. Er wordt wel een appel gedaan op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs, waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.

  • in het lager en secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs de lessen zowel fysiek als digitaal geschorst zijn.

  • in het lager en secundair onderwijs de geplande niet-lesgebonden, digitale activiteiten voor personeelsleden kunnen doorgaan (klassenraden, oudercontacten …), maar er zijn geen lessen.

  • in het secundair onderwijs de geplande examens voor de leerlingen fysiek kunnen doorgaan als de veiligheidsmaatregelen kunnen worden gerespecteerd. Ook de stages en duaal leren kunnen doorgaan volgens de veiligheidsvoorschriften van de betreffende sector.

  • er noodopvang voor leerlingen is voorzien zoals in de extra week herstvakantie.

  • er al zeker in de eerste week na de paasvakantie geen meerdaagse uitstappen kunnen plaatsvinden.

Hoe verloopt het contactonderzoek door het CLB?

De rest van deze week wordt er meteen opgetreden waar de Risk Assessment Group (RAG) een stijgende trend observeert. De lijst met deze gemeenten is vanochtend geactualiseerd. Zodra er hier 1 besmetting wordt vastgesteld in een klas, schakelt minstens deze klas meteen Ă©n volledig over op afstandsonderwijs.
Volgende week en tijdens de paasvakantie tot en met woensdag 7 april doen de CLB’s contactonderzoek. Scholen kunnen het CLB tot die datum contacteren.
Wat na de paasvakantie?
De situatie wordt op de voet gevolgd. Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw 100% contactonderwijs volgen.

jan 25

Fluo-Reflex

De Kadeekes laten zich “ZIEN”.

Team gezondheidsbeleid

 

jan 25

Stagiaire Zehra in onthaalklas

Juf Zehra laat de allerjongste Kadeekes meegenieten van een fijne stage.
Met dank, juf Ann.

jan 11

3KK: Letters en cijfers

We leren momenteel over “Letters en cijfers”. Dit is een heel belangrijk thema met het 1ste leerjaar in het vooruitzicht. We leren de letters en klanken kennen en leren rekenen met getallen. We moeten op zoek gaan in de klas naar verschillende letters, zoeken woorden die beginnen met een bepaalde letter en leren onze naam schrijven in boekletters. Het is hard werken maar we leren veel bij.

jan 11

3KK: Sinterklaas

De Sint kwam niet langs in onze school maar bracht ons wel snoep en cadeautjes. Hij stuurde ons een videoboodschap, waarnaar we keken op het grote scherm.

jan 11

3KK: Thema “Winkel”

We hebben ook gewerkt rond het thema winkel in de 3de kleuterklas. In de klas mochten we in verschillende soorten winkels spelen en maakten we boodschappenlijstjes. Het was een heel leuk thema voor vele kindjes.

jan 11

3KK: Thema “Monsters”

We werkten rond het thema “Monsters” en hebben monsters getekend in de klas en lekkere monstersoep gemaakt. We keken ook naar de film “Monsters & co”.

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten