Speelplein Cadolleke

Cadolleke is het KEITOF speelplein van de dienst Nederlandstalige Jeugd van Koekelberg en de vzw Promotie van Koekelberg, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De dienst Nederlandstalige Jeugd van de gemeente Koekelberg en de vzw Promotie van Koekelberg organiseren het speelplein Cadolleken, op initiatief van Schepen van Nederlandstalige Jeugd Dirk Lagast.

Voor wie : kinderen van 2,5 tot 9 jaar, uit het Nederlandstalig basisonderwijs.

Wanneer : alle werkdagen van iedere vakantieperiode, van 8 tot 17 uur,

Waar : Gemeentelijke Basisschool ‘de kadeekes’, Herkoliersstraat 68

Prijs: € 4 per kind per dag, met een max. van € 8 per gezin. Voor extra-murosactiviteiten wordt een bijkomende vergoeding gevraagd van maximum € 3,00.