Vakanties en vrije dagen 


Aan de ouders van de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool ‘de kadeekes’

 

 

 

Beste ouders,

 

 


Wij hebben het genoegen u hieronder de vakanties en de vrije dagen evenals de pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2023 - 2024, mee te delen:

v  EERSTE TRIMESTER
- vrijdag 22 september 2023 (pedagogische studiedag)
- maandag 2 oktober 2023 (facultatieve vrije dag)
- woensdag 25 oktober 2023 (pedagogische studiedag)
- van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023   (Allerheiligenvakantie)


v  KERSTVAKANTIE
- van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024

v  TWEEDE TRIMESTER
- van maandag 12 tot en met zondag 18 februari 2024 (krokusvakantie)
- woensdag 13 maart 2023 (pedagogische studiedag)


v  PAASVAKANTIE
- van maandag 1 tot en met zondag 14 april 2024

v  DERDE TRIMESTER
- woensdag 1 mei 2024
- woensdag 8 mei 2024 (pedagogische studiedag)
- donderdag 9 mei 2024 (O.H. Hemelvaart)
- vrijdag 10 mei 2024 (brugdag)
- maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
- vrijdag 31 mei 2024 (facultatieve vrije dag)

v  ZOMERVAKANTIE
- van maandag 1 juli tot en met zondag 1 september 2024.

Hoogachtend.

 

 

Op Last :

 

Voor het College van Burgemeester en Schepenen:

 

 

 

 

 

 

Francesca SIGNORE

Wnd. Gemeentesecretaris

Voor de Burgemeester :

 

 

 

 

 

 

 

Marie BIJNENS

Schepen van Nederlandstalig onderwijs