Schoolbestuur 

Schoolbestuur

Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De inrichtende macht is het gemeentebestuur van Koekelberg.

De gemeenteraad van Koekelberg is de organisator van het onderwijs in de school, hij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad gebeurt door het College van Burgemeester  de Heer Ahmed Laaouej en Schepenen.

Collegelid voor onderwijs en gemandateerde van de inrichtende macht:

Mevrouw Marie Bijnens
Schepen van Nederlandstalig Onderwijs
Henri Vanhuffelplein 6
1081 Koekelberg